footballzod
Menu

ความเป็นอยู่ที่ดี

พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ การจัดลำดับความสำคัญของการพักผ่อนและการนอนหลับมักถูกมองข้าม แต่ก็มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายของเรา การพยายามอย่างมีสติในการนอนหลับให้เพียงพอและให้เวลาตัวเองได้พักผ่อน ความเป็นอยู่ที่ดี เราสามารถเติมพลังให้ร่างกายและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้ ทางเลือกที่มีสติเกี่ยวข้องกับการกำหนดกิจวัตรการนอนหลับที่สม่ำเสมอและการสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบ

โพสต์โดย : น๊องนุ่ง น๊องนุ่ง เมื่อ 21 ส.ค. 2566 15:17:08 น. อ่าน 87 ตอบ 0

facebook