footballzod
Menu

การเป็นพ่อแม่

ถ้าเราไม่ใช้เวลาอธิบาย เด็ก ๆ จะเริ่มสงสัยในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่ามีพื้นฐานอย่างไร พ่อแม่ที่ให้เหตุผลกับลูก ๆ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจและเรียนรู้ด้วยวิธีที่ไม่ตัดสิน ทำให้ความคาดหวังของคุณชัดเจน หากมีปัญหา การเป็นพ่อแม่ ให้อธิบาย แสดงความรู้สึกของคุณ และเชื้อเชิญให้บุตรหลานของคุณแก้ปัญหาร่วมกับคุณ อย่าลืมรวมผลที่ตามมา ให้คำแนะนำและเสนอทางเลือก เปิดรับคำแนะนำของบุตรหลานเช่นกัน ต่อรอง. เด็กที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีแรงจูงใจในการดำเนินการมากขึ้น

โพสต์โดย : น๊องนุ่ง น๊องนุ่ง เมื่อ 22 ส.ค. 2566 14:16:35 น. อ่าน 11 ตอบ 0

facebook