footballzod
Menu

สุขภาพดวงตา

วิตามินซีหรือที่เรียกว่ากรดแอสคอร์บิกเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ที่สำคัญ วิตามินซีมีอยู่หลายรูปแบบ แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยที่แสดงว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดูดซึมได้ดีกว่าหรือมีฤทธิ์มากกว่ารูปแบบอื่น  สุขภาพดวงตา  การวิจัยเชิงทดลองและทางคลินิกส่วนใหญ่ใช้กรดแอสคอร์บิกหรือโซเดียมแอสคอร์เบต กรดแอล-แอสคอร์บิกจากธรรมชาติและสังเคราะห์มีความเหมือนกันทางเคมี และไม่มีความแตกต่างในฤทธิ์ทางชีวภาพหรือการดูดซึมของกรดดังกล่าว

โพสต์โดย : น๊องนุ่ง น๊องนุ่ง เมื่อ 23 ส.ค. 2566 16:27:11 น. อ่าน 65 ตอบ 0

facebook